บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง

          นับเป็นโอกาสอันดีที่ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย ได้มีดำริจัดทำวารสารของชมรมฯ ขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อ ศูนย์กลางการติดต่อระหว่างสมาชิก และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการ ทางการพยาบาล โรคระบบประสาท  ขอเชิญชวนพี่น้องพยาบาลทุกท่าน ได้สมัครเป็นสมาชิกวารสารฯ และส่งข่าว ส่งความรู้มาให้ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ของเรา โดยมีวารสารฯเป็นสะพานเชื่อม  ในฉบับแรกนี้ วารสารของเรา จะเปิดปฐมฤกษ์ด้วยงานวิจัยทางการพยาบาล 3 เรื่อง และงานวิชาการอีก 1 เรื่อง ฉบับต่อไป เราหวังใจว่า จะได้รับผลงานวิชาการ หลากหลายรูปแบบจากสมาชิก และจะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น จากทุกท่านตลอดไป เพียงแค่ท่านเปิดอ่าน วารสารของท่าน ที่จัดเรียบเรียงขึ้น ด้วยสรรพกำลังของเราทุกคน  นี่ก็คือโอสถวิเศษที่จะบำรุงขวัญให้แก่คณะผู้จัดทำเป็นอย่างดียิ่งแล้ว

            เวลานี้เป็นช่วงหน้าฝน คณะผู้จัดทำวารสาร ขอให้ท่านผู้อ่าน ปลอดภัยจากโรค ภัยที่มากับฝน  สุขภาพแข็งแรง มีพละกำลังที่จะต่อกรกับทุกปัญหาและได้รับชัยชนะทุกสถานการณ์

www.thaineuronurse.com