:: บรรณาธิการ แถลง

    นับเป็นโอกาสอันดีที่ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย ได้มีดำริจัดทำวารสารของชมรมฯขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อ ศูนย์กลางการติดต่อระหว่างสมาชิก และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการทางการพยาบาลโรคระบบประสาท  ขอเชิญชวนพี่น้องพยาบาลทุกท่านได้สมัครเป็นสมาชิกวารสารฯ และส่งข่าว ส่งความรู้มาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ของเรา โดยมีวารสารฯเป็นสะพานเชื่อม  ในฉบับแรกนี้ วารสารของเราจะเปิดปฐมฤกษ์ด้วยงานวิจัยทางการพยาบาล 3 เรื่อง และงานวิชาการอีก 1 เรื่อง ฉบับต่อไป เราหวังใจว่า จะได้รับผลงานวิชาการหลากหลายรูปแบบจากสมาชิกและจะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น จากทุกท่านตลอดไป เพียงแค่ท่านเปิดอ่านวารสารของท่านที่จัดเรียบเรียงขึ้นด้วยสรรพกำลังของเราทุกคน  นี่ก็คือโอสถวิเศษที่จะบำรุงขวัญให้แก่คณะผู้จัดทำเป็นอย่างดียิ่งแล้ว

    เวลานี้เป็นช่วงหน้าฝน คณะผู้จัดทำวารสาร ขอให้ท่านผู้อ่าน ปลอดภัยจากโรคภัยที่มากับฝน  สุขภาพแข็งแรงมีพละกำลังที่จะต่อกรกับทุกปัญหาและได้รับชัยชนะทุกสถานการณ์
บรรณาธิการ