“ ขยายเวลารับสมัครทางออนไลน์ถึงวันที่ 5 พ.ย. 2562
และรับสมัครลงทะเบียน+ชำระเงินหน้างาน”

 แผ่นพับ-ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2562
 "The Global Trends of Neurological Nursing Care"
 หนังสือ-ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2562
 "The Global Trends of Neurological Nursing Care"    

*ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ที่นี่ Click here!*ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงิน Click here!

 

  

 

1-แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป
2-แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป
3-แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาล
4-แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สำหรับแพทย์
6-แนวทางเวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองแตก สำหรับแพทย์
7-แนวทางการรักษาโรคลมชัก สำหรับแพทย์
8-แนวทางการรักษาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว-สำหรับแพทย์
9-แนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง
10-แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม
11-แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
12-แนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
13-แนวทางการรักษาโรคลมชัก